KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÜSTÜN ZEK&ACİRC;LI-YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İ&CCEDİL;İN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI

Şahin İdin,  Nilay Kayhan 

Eğitim kurumlarının özellikleri, çocukların hazır bulunuşluk düzeyi ve ailelerin eğitime katılımı öğrenme sürecini etkilemekte; bireylerin öğrenme kazanımlarını farklılaştırmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki ilköğretime devam eden üstün zekâlı-yetenekli tanısı alan öğrencilerin, devam ettikleri eğitim kurumlarında uygulanan eğitim modellerinin destek hizmetler ve görevli personel açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmada yöntem olarak betimsel türde tarama yöntemi benimsenmiştir. AB üye ülkelerin çoğunda çocukların 4-5 yaşında zorunlu eğitime başladıkları belirlenmiştir. Bunun yanında okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime devam ederken destek hizmet aldıkları belirlenmiştir. Ülkemizde de birlikte eğitim modeli uygulanmakta, sanat, bilim ağırlıklı programın takip edildiği Bilim Sanat Merkezlerinde okul dışı öğrenme kapsamında eğitimler verilmektedir.ilköğretim,  özel eğitim,  üstün zekâlı-yetenekli öğrenci,  avrupa birliği 
  
Makale Gönder