KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

BİLİMİN DOĞASINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÖZ-İNCELEME ÇALIŞMASI
Dominike MERLE-JOHNSON,  Nattida PROMYOD,  Ya-Wen CHENG,  Deborah HANUSCIN 

Bu çalışma bilimin doğasını öğretmek üzere kendi pedagojik alan bilgimizi incelediğimiz ve geliştirdiğimiz bir öz-inceleme (self-study)çalışmasıdır. Bu çalışmada bir ilköğretim fen öğretimi yöntemleri dersinde fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası ile ilgili anlayışlarını değerlendirmek üzere kullanılan kavram haritalarının iki farklı kullanım şeklini keşfettik. Katılımcıları iki gruba ayırdık. 1. Gruba kavram haritalarını oluştururken bilimin doğasının yönlerini başlangıç noktası olarak almaları, 2. gruba isekendi “bilim” kavramlarını oluşturmaları söylendi. Çalışma sonunda bulgular 1. grupta yer alan katılımcılara verilen bilimin doğası yönlerinin bağlantıları kurmakta onların işini zorlaştırdığını gösterdi. Diğer yandan, 2. grup ilişkili kelimeleri bulmakta zorluk çekti. Bu bulgulara dayanarak her iki kavram haritası oluşturma yönteminin farklı değerlendirme amaçlarıyla kullanılabileceği ve bilimin doğası öğretiminin farklı aşamalarında işe yarar olduğunu söyleyebiliriz.Bilimin doğası,  pedagojik alan bilgisi,  ölçme,  öz-inceleme,  kavram haritası 
  
Makale Gönder