KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2002/Cilt 3,Sayı-2

OSMANLILARDA TANZİMAT DÖNEM TARİH&CCEDİL;İLİK VE TARİH EĞİTİMİ

Nevzat Köken 

XIX. yüzyılda Batılılaşma hareketi ile birlikte Osmanlılarda tarih yazıcılığında yeni bir dönem başlamıştır. Tanzimat dönemi Osmanlı tarih yazıcılığını siyası nitelikli "devlet kurtarma çalışmalarının" bir parçası olarak değerlendirmek gerekir. Bu dönem Osmanlı aydınları tarih eğitiminin önemini anlayarak “birlik ve beraberlik" görüşüne sahip olacak nitelikte insan yetiştirmek için tarilı öğretimini okul programlarına kovmuşlardır.Tanzimat,  Tarih Öğretimi,  Tarih Yazıcılığı 
  
Makale Gönder