KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM” ÜNİTESİNDEKİ KAVRAM YANILGILARININ TESPİTİ VE ANOLOJİ İLE KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİ KULLANILARAK GİDERİLMESİ
Erkan AKYÜREK,  Özlem AFACAN 

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ünitesindeki kavram yanılgılarını “kavram çarkı diyagramı” kullanarak tespit etmek, tespit edilen kavram yanılgılarını kavramsal değişim metinleri ve anoloji kullanarak gidermektir. Araştırmada tek gruplu ön test-son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Kırşehir/Türkiye’deki ‘A İlköğretim Okulu’ndan 26 sekizinci sınıf öğrencisi (Erkek -12/Kız -14) olmuştur. Öğrencilerin ‘Hücre Bölünmesi ve Kalıtım’ kavram yanılgılarını tespit etmek için üç kavram çarkı diyagramı çizdirilmiştir. Bu araştırma sonuçları öğrencilerin büyük çoğunluğunda "DNA, kromozom, gen", "mutasyon, modifikasyon" ve "mitoz bölünme ve mayoz bölünme" hakkında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir. Tespit edilen kavram yanılgılarını gidermede anoloji ile verilen kavramsal değişim metinlerinin etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak anoloji ile verilen kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerde tespit edilen kavram yanılgılarını gidermede başarılı olduğu görülmüştür.Kavram,  kavram yanılgısı,  kavram çarkı diyagramı,  kavramsal değişim metni,  anoloji 
  
Makale Gönder