KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

ŞARKILARLA YAPILAN MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ
Hayriye Topcu,  Neslihan Bulut 

Bu araştırma, ortaokul altıncı sınıf matematik dersinin alan ölçme ve çember konularında şarkılarla yapılan öğretimin, akademik başarı ve kalıcılığa etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma 2014–2015 eğitim öğretim yılında, Bolu ilindeki bir ortaokulun 47 altıncı sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma, eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desende tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen başarı testi, ön test, son test ve kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Deneysel uygulama sürecinde deney grubu şarkılarla, kontrol grubu mevcut programdaki etkinliklerle öğrenim görmüştür. Araştırma sonucunda şarkılarla yapılan öğretimin, mevcut programdaki etkinliklerle yapılan uygulamaya göre hem akademik başarı hem de kalıcılık sağlama konusunda daha etkili olduğu tespit edilmiştir.Matematik eğitimi,  müzik,  şarkı,  akademik başarı,  kalıcılık 
  
Makale Gönder