KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN KULLANDIKLARI JESTLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Pınar ŞAFAK,  Derya UYAR 

Bu çalışmanın amacı, görme yetersizliği olan bireylerin kullandıkları jestlerle ilgili alanyazındaki araştırmaları gözden geçirerek bu konuya farkındalığın oluşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda 1990 ile 2016 yılları arasında söz konusu konuya yönelik hazırlanmış çalışmalar taranmış ve 10 araştırmaya ulaşılarak bu araştırmalar ortak özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflamalar çerçevesinde gören ve görmeyen bireylerin kullandıkları jestlerin karşılaştırıldığı araştırmalar ile körsağır ve çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocukların kullandıkları jestleri konu alan araştırmalara yönelik önemli bilgiler edinilmiştir. Çalışma sonucunda alanyazından elde edilen bilgilerle sadece görme yetersizliği olan bireylerin jest kullandıkları, ancak gören bireylerin kullandıkları jestlere göre sınırlılıklar içerebildiği gözlenmiştir. Bununla birlikte, körsağır ve çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen bireylerin de jest kullandıkları, jest kullanımını edinmeleri yönünde öğretim yapılabileceği görülmüştür. Ayrıca elde edilen değerli bilgilere rağmen alanyazında bu konuda araştırma sınırlılığının olduğu, farkındalığın ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinin önemi doğrultusunda araştırma çeşitliliğine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.Görme yetersizliği olan çocuklar,  çoklu yetersizlikten etkilenmiş görmeyen çocuklar,  körsağır çocuklar,  jestler 
  
Makale Gönder