KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

TARİH EĞİTİMİNDE SORU SORMA TEMELLİ ÖĞRENME
Rüştü YEŞİL 

ÖZET

Bu çalışmada, tarih öğretiminde uygulanabilecek soru sorma temelli öğrenme yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Soru sorma temelli tarih öğrenme; öğrencilerin, bir tarihçi gibi sorular sorup sorgulayarak öğrenmeye çalışmalarını içeren bir yaklaşımdır. Eğitim bilimleri ve tarih eğitimi alanlarında yapılan çalışmalar incelenmiş; öğrenci sorularının ve soru sorma becerilerinin tarih eğitiminde kullanımı ve öğrencilere kazandırılması için tarih öğretmenine yol gösterebilecek ilkeler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışma sonunda; bu becerilerin kazandırılması doğrultusunda tarih öğretmenlerine rehberlik edebilecek sekiz ilke belirlenmiş ve açıklanmıştır. Tarih eğitiminde bu yaklaşımın hayata geçebilmesi için öncelikle tarih öğretmenlerinin, belirlenen ilkeleri uygulamalara yansıtarak, tarih eğitimi uygulamalarını çağdaş ve bilimsel gelişmelere göre yeniden yapılandırmaları gerekmektedir.Tarih Eğitimi,  Soru Sorma,  Sorgulama,  Öğrenme-Öğretme 
  
Makale Gönder