KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

ÇOCUĞU ANAOKULUNA DEVAM EDEN EBEVEYNLERİN FEN ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ
ZEYNEP DERE,  ZEYNEP KOYUNLU ÜNLÜ 

Çocuklar zamanlarının büyük bölümünü aileleri ile geçirmektedir. Bu nedenle, aile katılımı okul öncesi dönem çocuklarının gelişimi ve eğitimi için çok önemlidir. Bu araştırmanın amacı, çocuğu anaokuluna devam eden ebeveynlerin fen etkinliklerine katılımlarını incelemektir. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmaya çocuğu okul öncesi eğitime devam eden toplam 153 ebeveyn (85 anne, 68 baba) katılmıştır. Veriler, Şahin vd. (2018) tarafından geliştirilen “Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 21 programı ile analiz edilmiştir. Ebeveynlerin fene ve okul öncesi dönemde fen etkinliklerine yönelik görüşlerinin cinsiyete göre değişmediği ve eğitim seviyesi artıkça ebeveynlerin görüşlerinin de pozitif yönde farklılaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda eğitim seviyesinden kaynaklanabilecek farklılıkları en aza indirebilmek için, ebeveynlerin okul içi ve dışındaki fen etkinliklerine daha fazla katılım sağlamaları gerektiği düşünülmektedir.Aile Katılımı Fen Etkinlikleri Okul Öncesi Eğitimi 
  
Makale Gönder