KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-1

SOSYAL MEDYADA ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIK SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Şenay Ozan,  Hatice Ferhan Odabaşı 

Bu çalışmada Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında yapılan danışmanlık sürecinde sosyal ağ kullanımının katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma olgubilim desenine uygun olarak desenlenmiştir. Altı öğretmen adayı bu çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Süreç tamamlandığında ise her bir öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve katılımcıların görüşleri içerik analizi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlik uygulaması danışmanlık sürecinde Facebook kullanımının öğretmen adaylarına öğretim elemanı ve arkadaşlarıyla birlikte etkileşim olanağı sunduğu görülmüştür. Facebook ortamında ise öğrenciler ders planlarını ve deneyimlerini paylaştıklarında bir sonraki uygulamaya geçmeden gerekli dönütlerini alabilmektedir. Aynı zamanda öğretmen adayları bütün biçimlerdeki materyallerini kolay bir şekilde paylaşabilmektedir. Bununla birlikte öğretmen adayları akademik yazım dilinde bir rapor hazırlamanın kendilerine zor geldiğini ve sosyal ortamlarda ise kendilerini daha rahat ifade ettikleri belirtmişlerdir. Bu durumda sosyal medya üzerinden yürütülen öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının mesleki gelişimine olumlu katkısı olduğu görülmektedir.Öğretmenlik uygulaması,  facebook,  sosyal ağ 
  
Makale Gönder