KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FONKSİYON KAVRAMINDA NOTASYONEL HATALARI VE BAZI KAVRAM YANILGILARI
Alattin URAL 

Bu çalışma, 9. sınıf öğrencilerinin “y=f(x)” sembolünü anlamalarına yönelik nitel bir araştırmadır. Araştırmaya, iki 9. sınıftan toplam 40 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin fonksiyon kavramının sembolik gösterimini anlamalarını tespit etmek için, öğrencilerden, “m, n’nin bir fonksiyonudur” ifadesini simgesel olarak göstermeleri, bir örnek vermeleri ve böyle bir fonksiyonun m’ yi n’ ye mi yoksa n’ yi m’ ye mi eşleyeceğini belirtmeleri istenmiştir. 2. soruda ise reel sayılarda tanımlı p=f(s)=s+1 ve k=g(s)=2s fonksiyonları verilerek, öğrencilerden p’ yi k’ nın fonksiyonu olarak yazmaları istenmiştir. Genel olarak bakıldığında, öğrencilerin fonksiyon kavramındaki notasyon ve ifadeleri anlama ve aralarındaki fonksiyonel ilişkileri kurmada önemli derecede başarısız oldukları ve çeşitli yanlış anlamalara sahip oldukları belirlenmiştir.fonksiyon kavramı,  notasyonel hatalar,  kavram yanılgıları 
  
Makale Gönder