KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

ARCS MOTİVASYON MODELİ UYARINCA TASARLANMIŞ EĞİTİM YAZILIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Ümmü ÇETİN,  Ahmet MAHİROĞLU 

Bu çalışmada, ARCS Motivasyon Modeli tasarım ilkelerine dayalı yapılan öğretim ile geleneksel öğretimin öğrenci başarısı ve öğrenmenin kalıcılığı açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, Microsoft Excel’in “İstatistiksel Fonksiyonlar” konusu için ARCS Motivasyon Modelinin tasarım ilkelerine uygun öğretim yazılımı hazırlanmıştır. Deney ve kontrol grubuna öntest yapılarak grupların denkliği belirlenmiştir. Kontrol grubunda geleneksel yöntemle laboratuvar çalışması yaparak, deney grubunda hazırlanan öğretim yazılımı kullanarak öğretim yapılmıştır. Yapılan öğretim sonunda her iki guruba da sontest ve öğretim programını tamamladıktan iki hafta sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Bulunan veriler “t” testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ARCS Motivasyon Modeline göre tasarlanmış eğitim yazılımıyla yapılan öğretimin, geleneksel yöntemle yapılan laboratuvar çalışmasına oranla akademik başarıyı daha fazla, anlamlı derecede artırdığını göstermektedir.ARCS Motivasyon Model,  bilgisayar destekli öğretim,  eğitim yazılımı,  motivasyon 
  
Makale Gönder