KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

SPOR EGZERSİZLERİNİN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Metin Demir,  Kemal Filiz 

Bu çalışmanın amacı; spor egzersizlerinin insan organizması üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Yapılan araştırmalar incelendiğinde egzersizlerin kaslar, kalp-dolaşım ve solunum sistemleri üzerinde olumlu etkileri saptanmıştır.
Sonuç olarak; sporun düzenli ve devamlı yapılmasıyla sağlıklı bir yaşam desteklenmiş olur.Spor,  egzersiz,  organizma 
  
Makale Gönder