KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-1

TARİH BİLİMİ VE TARİHTE NEDENSELLİK

Hakan Uzun 

Birçok tanımı yapılan tarihin, bir bilim olup olmadığı ve ne işe yaradığı konusu, geçmişten günümüze kadar sürekli olarak tartışılmıştır.


Olay ve olguların gerçek nedenlerini bulmak zorunda olan tarihçi, bir sonucu açıklayan birden fazla neden bulunduğu için, tarihi bakımdan anlamlılığa ulaşana, bütün nedenler arasında nedenlerin nedeni olarak ele alınması gerekeni bulana kadar uğraşmalıdır. Böylelikle görünenlere değil, temelde yatan gerçek nedenlere ve sonuca ulaşabilir.Tarih,  Bilim,  Nedensellik 
  
Makale Gönder