KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN “MİLLÎ KÜLTÜR” TEMASINDAKİ METİNLERİN NİCELİK VE TÜRKÇE PROGRAMINA UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilek CERAN,  Yunus BOZARSLAN 

İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler Türkçe öğretimi için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, farklı yayınevlerine ait 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan “Millî Kültür” temasındaki metinleri değerlendirmektir. Bu amaçla 2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan Türkçe ders kitaplarındaki okuma ve dinleme metinlerinde bulunması gereken özelliklerinden yola çıkarak dört farklı yayınevine ait (MEB, Koza, Pasifik, Özgün) 7. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler incelenmiştir. Çalışma betimsel olup, ilköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında “Millî Kültür” temasında yer alan metinlerin incelenip değerlendirilmesinde doküman analizi yapılmıştır. Metinler dört ana başlık altında nicelik, alt temaların ana temaya uyumu ve tür bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ancak serbest okuma metinleri araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.Türkçe eğitimi,  Millî Kültür,  Türkçe ders kitapları,  İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı 
  
Makale Gönder