KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

TÜRKİYE’DEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANAN FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ANALİZİ: MODERN FEN ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARI

Murat Demirbaş,  Rahmi Yağbasan 

Bu çalışmada, Türkiye’de etkili fen öğretimi için gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarının, ortaöğretim düzeyindeki uygulamalarına yer verilmiştir. 1950’li yıllarda bir çok ülkenin eğitim sisteminde yenileşmeye gittiği dönemlerde geliştirilen ve Türkiye’de de uygulaması yapılan modern fen öğretim programlarının özellikleri açıklanmış, getirilen yenilikler belirtilmiştir. Dönemin program geliştirme çalışmaları ve programın uygulaması sırasındaki problemler analiz edilmiş, böylece hazırlanacak programlar için, belirlenen sorunların giderilmesine yönelik ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, günümüzdeki program geliştirme çalışmalarına değinilerek, hazırlanacak fen öğretim programlarının verimli bir biçimde uygulanması için gerekli olabilecek çözüm önerilerine yer verilmiştir.Fen Öğretimi,  Fen Öğretim Programları,  Program Geliştirme 
  
Makale Gönder