KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

KKTC’DE BİR MÜFREDAT LABORATUVAR GLKOKULUNDA OKUL GELİGİM MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE GLİGKİN BİR DURUM ÇALIGMASI
Gökmen DAĞLI,  Fatoş SİLMAN 

Bu çalışmada çağdaş eğitim normlarının yakalanması, yirmibirinci yüzyıl öğrenci profilinin yaratılması ve geleceğe yön verebilecek gençlerin yetiştirilmesi amacıyla oluşturulan Okul Gelişim Modeli’nin uygulanma süreci esnasında yaşanan sıkıntıların tespit edilmesi ve bu sorunların ortadan kaldırlması için neler yapılması gerektiğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Kıbrıs’ın Başkenti Lefkoşa’da bulunan ve müfredat laboratuvar ilköğretim kurumu olarak seçilen bir İlkokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Okul Müdürü, okuldan öğretmenler, okulun velileri ve öğrencileri, Okul-Aile Birliği Başkanı, Öğretmenler Sendika Başkanı, İlköğretim Dairesi Müdürü ve Talim Terbiye Dairesi Model Sorumlusundan olmak üzere 13 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada Okul Gelişim Modeli ile dünyada sürekli değişim ve gelişmeleri dikkate alan Türk Toplumunun, uluslararası alanda hedeflediği yere gelebilmesi, insan kaynaklarına yapılan yatırım ve sosyal alt yapı hizmet sunumlarının iyileştirilmesi ile mümkün olabileceği sonucuna varılmıştır.Çağdaş Eğitim Normları,  Tam Gün Eğitim,  Okul Gelişimi,  Yöneticinin Rolü,  İlköğretimde Etkinlik 
  
Makale Gönder