KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ’NE (OGES) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ)
Gürbüz OCAK,  Aslı AKGÜL,  Süreyya Şevki YILDIZ 

Bu araştırma, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin, 2008’de ilk defa uygulanmaya başlayacak olan, Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’ne yönelik görüşlerini belirlemek için hazırlanmıştır. Araştırmada, 25 maddeden oluşan, likert tipi bir ölçek olan “Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES)’ne İlişkin Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, Afyonkarahisar ili Merkez, Çay, Çobanlar ve Sultandağı ilçelerinde, ilköğretim 6. ve 7. sınıfa devam eden 140 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, t testi ve tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, öğrencilerin OGES hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları ve OGES hakkındaki görüşlerinde; il merkezinde olan öğrencilerin, velisi esnaf olan öğrencilerin ve velisi haftada bir gün okula gelen öğrencilerin, diğer öğrencilerden anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES),  İlköğretim 
  
Makale Gönder