KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İ&CCEDİL;İ ÖĞRETİM YETERLİKLERİ(KIRŞEHİR ÖRNEĞİ)

Rüştü Yeşil 

Öğretmenler, eğitim meleğini profesyonel olarak yürüten kişilerdir. Bu nedenle öğretmenlerin belirli yeterliklere sahip olması gerekir. Bunlar; (a) genel kültür, (b) özel alan bilgisi ve (c) öğretim bilgisi olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan öğretim bilgi ve becerileri, öğretmenlik mesleğini karakterize eden özelliklerdir.


Bu çalışmada, ilköğretim II. kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen bir gözlem formu ile elde edilmiştir. Gözlem formu, 30 kapalı uçlu yeterlik ifadesinden oluşmaktadır. Gözlem, Kırşehir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencileri tarafından Okul Deneyimi II dersinde yapılmıştır.


Çalışma sonunda öğretmenlerin bazı öğretim yeterliklerinde önemli yetersizliklerinin olduğu belirlenmiştir. Öğretmenler özellikle öğretim materyallerini kullanma konusunda daha yetersizdirler. Özel alan bilgileri ise oldukça yeterlidir. Bulgular ışığında belirlenen yedi öğretim yeterliği alanı ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.Sosyal bilgiler,  Öğretim becerisi,  Sınıf 
  
Makale Gönder