KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGI PERFORMANSI ÖZYETERLİK İNANCI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Demet GİRGİN 

Bu çalışmanın amacı müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı özyeterlik inançları üzerinde cinsiyet, sınıf, mezun olunan lise türü, çalgı çalışma süresi, çalgıyı çalma süresinin etkilerini belirlemektir. Çalışma 527 müzik öğretmeni adayı ile yürütülmüştür. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada veri toplamak amacıyla çalgı performansı özyeterlik inancı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı özyeterlik inançları üzerinde cinsiyet, çalgıdaki deneyim süresi ve çalışma süresinin etkili olduğu, sınıf ve mezun olunan lise türünün ise etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Müzik eğitimi,  müzik öğretmeni adayı,  çalgı performansı,  özyeterlik 
  
Makale Gönder