KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN KURDUKLARI PROBLEMLERİN GÜÇLÜK DÜZEYİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Tuğrul KAR,  Cemalettin IŞIK 

Bu araştırmada, ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerle toplama veya çıkarma işlemlerine yönelik kurdukları problemlerin güçlük düzeylerini belirlerken dikkate aldıkları ölçütlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kurulan problemlerin kavramsal analizi yapılarak, olası hatalarının belirlenmesi de hedeflenmiştir. Araştırmaya, Erzurum il merkezinde görev yapan beş öğretmen katılmıştır. Araştırmada veriler, serbest problem kurma etkinliğine yönelik hazırlanan problem kurma testi ve odak-grup görüşme sürecinin video kaydının yapılması yoluyla toplanmıştır. Veriler öğretim için matematik bilgisi teorik çerçevesine göre analiz edilmiştir. Öğretmenlerin problemin zorluk düzeyini arttırmada genel olarak işlem yapısına odaklandıkları, buna karşın farklı ölçütleri dikkate almada sınırlı bir bakış açısına sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında bazı öğretmenlerin kurulan problemlerde hatalar sergiledikleri de tespit edilmiştir.problem kurma,  kesirlerle toplama ve çıkarma,  matematik öğretmenleri 
  
Makale Gönder