KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKGENLERE DAİR GEOMETRİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ*
Büşra KARTAL,  Cengiz ÇINAR 

Öğretmenlerin geometri bilgileri, öğrencilerin geometri perfromanslarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu önem göz önüne alınarak bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının çokgenlere dair geometri bilgilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bir durum çalışması olarak tasarlanan çalışmaya amaçlı örnekleme yoluyla seçilen ilköğretim matematik eğitiminde öğrenim görmekte olan 33 üçüncü sınıf öğretmen adayıkatılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 19 açık uçlu sorudan oluşan Çokgenler Konu Testi kullanılmıştır. Sorular; (i) tanım, (ii) matematiksel ilişki ve bağıntı ve (iii) matematikel işlem ve süreçleri bilmeyi gerektiren sorular olmak üzere üç alt gruba ayrılmış ve bir rubrik ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının matematiksel tanım bilmeyi gerektiren sorularda diğer alt gruplarda yer alan sorulara göre daha başarılı olduğu ve öğretmen adaylarının doğru cevabı bulsalar bile cevaplarını açıklamak için yeterli ve matematiksel düşünceye uygun gerekçelerde bulunamadıkları gözlemlenmiştir. Bu çerçevede öğretmen adaylarına geometrik argüman yazma ve geometrik ispat yapma konusunda daha fazla imkan verilmesi önerilmiştir.öğretmen adayları,  geometri bilgisi,  çokgenler 
  
Makale Gönder