KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN RESİM UYGULAMALARINDA ZEKÂ
Mehmet Ali GENÇ 

Eğitim uygulamaları içinde önemli bir yere sahip olan görsel sanatlar eğitimi, üstün yetenekli bireylerin eğitiminde daha da önem kazanmıştır. Sanat eğitimi, öğrencilerin yaratıcılığını üretime dönüştürerek sanat ürünü ortaya çıkarmalarını sağlamaktadır.
Bu çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin sanat üretiminde resim ile zekâ ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması şeklinde yapılan bu çalışmanın sonuçlara göre zekâ ve resim yeteneğinin doğrudan ilişkili olduğunu belirten araştırmalar yanında, sanat ve zekâ arasında doğrudan bağlantının olmadığını belirten araştırmalar da bulunmaktadır. Sonuç olarak sanatın teknik ya da işçilik yönü olan sanat elemanlarının kullanılmasında zekâ ile resim arasında doğrudan bir korelasyon kurulmazken resim çalışmasını sanata dönüştürmek için, en az ortalama üstü bir zekâya ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.Zekâ,  resim zekâ ilişkisi 
  
Makale Gönder