KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKLİ KUBAŞIK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ ERİŞİLERİNE ETKİSİ
Kasım YILDIRIM 

Bu deneysel çalışmada İlköğretim 4. sınıf Matematik dersinde çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu arasında erişi açısından anlamlı bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma 2004-2005 eğitim yılının ikinci yarı yılında,Adana ili Yüreğir ilçesine bağlı bir Devlet İlköğretim okulunda okuyan toplam 46 dördüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, bir deney bir de kontrol grubu kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak kullanılan “Matematik Başarı Testi” her iki gruba da öntest ve sontest olarak verilmiştir. Uygulama toplam beş hafta sürmüştür.

Araştırma bulguları; Erişi açısından, çoklu zeka kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin, geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.Akademik Başarı,  Çoklu Zeka Kuramı,  Kalıcılık,  Kubaşık Öğrenme Yöntemi,  Matematik Öğretimi 
  
Makale Gönder