KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-3

TOPLUMSAL BİR OLGU: DİL
Esma İNCE 

F.Brunot'nun "Düşünce ve Dil" (1922) adlı devrim yaratan başyapıtında savunduğu, dilin, o dili kullanan toplumun düşünce yapısından ayrı düşünülemeyeceği görüşü, günümüz yabancı dil öğretim yöntemi İletişimsel Yaklaşımın temel ilkesiyle buluşuyor. İletişimsel Yaklaşım, dil öğretiminde iletişimi esas alır. Eksiksiz bir yabancı dil iletişimi, o toplumun sosyokültürel öğelerinin iyi tanınmasını gerekli kılar. Bu çalışmada, Fransızcanın bazı dilbilgisi kurallarına ters düşen ama kabul görülmesiyle toplumun sosyokültürel özelliklerini yansıttığına inandığımız özel kullanılış biçimlerini örnekleyerek, bunların otantik belgeleri ders aracı olarak kullanan İletişimsel Yaklaşımla kazanılabileceğini kanıtlamaya çalıştık.dil,  düşünce,  toplum,  İletişimsel Yaklaşım 
  
Makale Gönder