KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-2

GE&CCEDİL;MİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRŞEHİR’DE İLKÖĞRETİM

Ayfer Şahin 

İlköğretim okulları 7-14 yaş grubundaki çocukların bir üst öğrenime ya da hayata hazırlanması gibi çok önemli bir görevi yerine getiren, geniş bir alanda işlerliği olan, Türk Millî Eğitiminin en temel sistemlerinden biridir.


Eğitim tarihinin, insanlığın gelişim tarihleri ile doğru orantılı olduğu ve okulların, toplumların geleceklerini şekillendirdiği gerçeğinden hareketle kaleme alınmış bu çalışmada tarih boyunca “zorunlu eğitim” olarak nitelendirilen, milletlerin geleceği için hayatî bir önem arz eden ilköğretimlerin Kırşehir’deki tarihse gelişimi ortaya konmaya çalışılmıştır.Kırşehir,  İlköğretim,  Tarihsel Gelişim 
  
Makale Gönder