KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AMERİKAN FUTBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Alper Uğraş,  Seyfi Savaş 

Bu çalışmada Bilkent Üniversitesinde okuyan ve Amerikan futbol takımında oynayan erkek 25 sporcu öğrencilerin yapılan 10 haftalık hazırlık çalışmaların sporcu öğrencilerin (yaş: 20.36 ± 1.55) fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine yapmış olduğu etkileri değerlendirmiştir.


Sporcu öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik kapasitelerini ölçmek için yaş, boy, kilo, vücut yağ yüzdeler (VYY), aerobik güçleri (MaxVO2), istirahat kalp atım sayıları, anaerobik güçleri, uzun atlamaları, dikey sıçramaları, esneklikleri, pençe kuvvetleri (sağ ve sol), bacak kuvvetleri test edilerek elde edilen değişkenler arasında mukayese yapılmıştır. Ölçümlerde elde edilen her bir fizyolojik değişken (p<0.05 ve p<0.01) anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.


Sonuç olarak, Vücut Yağ Oranı**, Aerobik Güç (MaxVO2)**, ve Esneklik** değerleri arasında istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) anlamlı bir fark bulunurken, geriye kalan fizyolojik değişkenler ; Yaş, Boy, Kilo, İstirahat Kalp Atım Sayısı, Dikey sıçrama, Anerobik güç , Sağ ve Sol Pençe Kuvvetleri, Bacak Kuvvetleri değerleri arasında ise istatistiksel olarak (p<0.05 ve p<0.01) seviyesinde anlamlı bir fark bulunamamıştır.Amerikan Futbol,  Hazırlık Antrenmanı,  Aerobik Güç,  Anerobik Güç,  Kuvvet,  Esneklik,  fiziksel parametreler,  fizyolojik parametreler 
  
Makale Gönder