KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-1

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE YÖNTEM

Rüştü Yeşil 

Tüm eğitim alanları için olduğu gibi, insan hakları ve demokrasi eğitimi için de uygun yöntemlerin seçimi, önemli bir sorundur. Yöntem seçimini etkileyen önemli etkenlerden biri, içeriğin özelliğidir. Bu çalışmada, insan hakları ve demokrasi eğitiminde izlenecek yöntemler irdelenmiştir. İnsan hakları ve demokrasi, öncelikle kişiliğe, kültüre ve anlayışa yönelik olan iki kavramdır. Kişilik, kültür ve anlayış ise büyük oranda ortama ve onu etkileyen yönteme göre şekillenir. İnsan haklarına saygılı demokratik bireyler yetiştirebilmek için demokratik bir eğitim ortam gereklidir. Bireyler demokratik değerleri daha çok yaşayarak ve görerek kazanırlar.



İnsan hakları,  demokrasi,  eğitim,  demokrasi eğitimi,  yöntem 




  
Makale Gönder