KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma ÜNAL,  Harun ER 

Bu araştırmanın amacı, BİLSEM’e devam eden özel yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Ankara, Bartın Düzce, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Zonguldak illeri BİLSEM okullarında öğrenim gören 191 özel yetenekli öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. İçerik analizinin kullanıldığı araştırmada BİLSEM’deki sosyal bilgiler derslerinde daha çok slayt, film izlendiği, üç boyutlu materyal yapıldığı, anlatım ve soru-cevap yöntemi ile karton vb. malzemelerin kullanıldığı, performansa dayalı değerlendirme yapıldığı ortaya çıkmıştır.Özel yetenekli öğrenciler,  sosyal bilgiler,  öğrenme-öğretme süreci,  BİLSEM 
  
Makale Gönder