KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2003/Cilt 4,Sayı-1

KIRŞEHİR'DE KIŞ AYLARINDA GÖRÜLEN İNVERSİYON OLAYININ HAVA KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Hayriye Sayhan 

Kırşehir, tektonik bir depresyonda yer alır. Bu morfolojik özellik klimatik koşullarıda etkilemekte ve kış aylarında, özellikle de Ocak ayında yörede sıklıkla İnversiyon olayının yaşanmasında etken olur. 2002 yılının ocak ayında sahada yükseltiye bağlı olarak yapmış olduğumuz sıcaklık ölçümleri, tüm ay boyunca İnversiyon olayının yaşandığını göstermiştir. Yine aynı periyottaki gözlemlerimiz Kırşehir şehir merkezinde sabah saatlerinde yoğun bir kirliliğin mevcut olduğunu göstermiştir. Bu noktadan hareketle kirlilik ve inversiyon arasındaki ilişki araştırıldığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıkmış ve inversiyonun kirliliğin bu derece yüksek konsantrasyonlara erişmesinde etkin rol aynadığı tespit edilmiştir. Özellikle 22 Ocak 2002 ile 2 Şubat 2002 tarihleri arasındaki devrede inversiyona bağlı olarak SO2 ve duman miktarlarında anormal ölçülerde artış görülmüştür. SO2 ve duman miktarları 29 Ocak 2002 tarihinde maksimum düzeye çıkmıştır. Bunda aynı gün ve saatlerde yaşanan inversiyonun rolü büyük olmuştur.

Bunun yanı sıra dikkati çeken bir başka husus Çevre Sağlığı il Müdürlüğü'nin tespit etmiş olduğu 24 saatlik kirlilik değerlerinin uluslar arası standartlara göre tespit edilmiş üst kirlilik eşik değerini aşmamasıdır. Oysa ki gözlemlerimiz Ocak ayında bu eşik değerlerinin aşıldığı yönündedir. Bu durum ölçüm periyodundan kaynaklanmaktadır. Günde bir kez ölçüm yapıldığında inversiyon olayının etkisi güzdüz saatlerinde güneşle birlikte ortadan kalktığı için değerler düşük çıkmaktadır. Oysa ki yine uluslar arası standartlara göre 3'er saatlik ölçümler yapılmış olsaydı özellikle sabaha karşı ve sabah saatlerinde kirlilik değerlerinin, eşik değerlerin çok üzerinde olduğu görülecektir.

Kırşehir'de kış aylarında hava kirliliği sorunu vardır ve özellikle Ocak ayında yaşanan invensiyon olaylarına bağlı olarak bu kirlilik konsantrasyonlarında büyük artışlar kaydedilmektedir.İdari erk'in invensiyon olayının yaşandığı bu devrelerde şehir halkını ve çevre sakinlerini uyararak önlem alması ve kısa süre içerisinde 3'er saatlik ölçümlere geçilerek daha sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması öneri ve halisane temennimizdir.Kırşehir,  Invension,  Hava Kirliliği 
  
Makale Gönder