KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

OSMANLI GAZETESİNİN (1897 - 1904) GİRİT İSYANLARINA BAKIŞI

Gülser Oğuz 

Yunanistan’ın tahriki, Fransız İhtilalinin etkileri ve Osmanlı İmparatorluğu’nun güçsüzlüğü nedeniyle Girit’teki isyanlar 1896-97 tarihinde iyice şiddetini artırmıştır. Girit’te çıkan bu isyanlara, Avrupa devletleri çıkarları gereği ilgisiz kalmamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olan Osmanlı Gazetesi de Girit isyanlarıyla ilgilenmiştir. Girit isyanları, özellikle gazetenin görüşleri doğrultusunda ele alınmıştır ve Sultan II. Abdülhamit’i eleştirmenin bir unsuru olarak kullanılmıştır.Girit isyanları,  Osmanlı Gazetesi,  Sultan II. Abdülhamit,  Yunanistan,  Osmanlı İmparatorluğu 
  
Makale Gönder