KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

FİLİK-İ ETERYA CEMİYETİ

Necla Günay 

Bu makalede, Yunanistan’ın Osmanlı hakimiyetinden ayrılmasını amaçlayan Filik-i Eterya Cemiyeti incelenmistir. Çalısmada öncelikle cemiyetin kurulusu, üyeleri, amaçları ortaya konmustur. Filik-i Eterya Cemiyetinin faaliyetleri ve beyannameleri incelenmistir.Filik-i Eterya Cemiyeti,  Fener Rum Patrikhanesi,  Megal-i İdea 
  
Makale Gönder