KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

820 NUMARALI TEMETTU&ACİRC;T DEFTERİNE GÖRE TANZİMAT’IN İLK YILLARINDA MUCUR VE HACIBEKTAŞ’IN
DEMOGRAFİK YAPISI VE SOSYAL DURUMU

Havva Erdoğan 

Mucur ve Hacıbektaş kazalarında 1840 (1256) yılında yapılan temettuât sayımları, bu çalışmanın ana kaynağı olmuştur. Bu çerçevede Tanzimat’ın ilk yıllarında adı geçen kazaların merkez mahalle ve çevre köylerinin demografik durumu ve sosyal yapısı ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada nüfusun, merkez mahalleler göz önünde bulundurulduğunda Mucur’da Hacıbektaş’tan fazla nüfus olduğu anlaşılmaktadır. Temettuât defterlerindeki verilenlerden yola çıkarak, her iki kaza merkezine günümüzden bakıldığında buraların büyükçe birer köy ya da küçük
birer kasaba oldukları sonucu çıkmaktadır. Tabii ki bu kaza merkezlerini onları tamamlayan köyleriyle birlikte düşünmemiz gerekmektedir. Bu özelliği ile de geleneksel Osmanlı kaza merkezi görünümü taşımaktadırlar.Temettuât,  Mucur,  Hacıbektaş,  sosyal,  demografik 
  
Makale Gönder