KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

ORTAÖĞRETİM KİMYA DERS KİTAPLARINDAKİ VE SINAVLARINDAKİ SORULARIN BİLİŞSEL DÜZEYİ VE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL DÜZEYİYLE İLİŞKİSİ
Sinem ÜNER,  Hüseyin AKKUŞ,  Fatma KORMALI 

Bu çalışmanın amacı 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin kimya ders kitaplarında ve sınavlarda karşılaştıkları soruların bilişsel düzeyini Bloom Taksonomisi’ne göre analiz etmek ve öğrencilerinin farklı bilişsel düzeydeki sorulara verdikleri cevaplar ile kitaplardaki ve sınavlardaki soruların bilişsel düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Ankara’nın 8 ilçesindeki 58 devlet lisesinde öğrenim gören 1249 9.ve 10. sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada MEB tarafından kabul edilen 9. ve 10. sınıf kimya ders kitabındaki toplam 343 soru, 112 kimya öğretmeni tarafından hazırlanan toplam 1106 sınav sorusu belirlenmiş ve öğrencilerin farklı bilişsel düzeydeki sorulara verdikleri cevaplar incelenmiştir. Çalışma sonucunda; kimya ders kitaplarında ve öğretmenler tarafından hazırlanan sınav sorularında düşük bilişsel düzey olarak sınıflandırılan bilgi, kavrama ve uygulama düzeylerindeki sorulara oldukça fazla yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin farklı bilişsel düzeydeki sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde; hem 9. sınıf hem de 10. sınıf öğrencilerinin en çok bilgi düzeyindeki sorulara doğru cevap verdiği belirlenmiştir.bloom taksonomisi,  bilişsel düzey,  kimya ders kitabı,  kimya sınav soruları 
  
Makale Gönder