KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

AİLE İÇİ İLETİŞİM VE SİBER YAŞAM: TEORİK BİR ÇÖZÜMLEME
Nihat ÇALIŞKAN,  Mustafa ASLANDEREN 

Toplumu en fazla etkileyen ve toplumun en küçük birimi olan aile kurumu, bireyleri arasında kan bağı temel alınarak tanımlanan bir topluluktur. Aile kurumunun temelinde aile bireylerinin etkileşimi, iletişimi ve gelişimi yatmaktadır. Her bireyin özel olduğu gibi her aile de özeldir ve kendine özgü bir işleyişi vardır. Aile, hayata bir birey olarak gözlerini açan çocuğa, ilk duygusal dersleri veren, bireyin kendini nasıl gerçekleştireceğini öğreten okuldur. Bu nedenle çocuk yetiştirmenin temelinde aile içi iletişim ve etkileşim yatmaktadır. Bu yüzden aile içi iletişim konusunda birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada da; aile, iletişim kavramları ile birlikte aile yaşamı için önem taşıyan aile içi iletişim, aile içi iletişimi engelleyen unsurlar, aile içi şiddet, aile içi iletişimin çocuklar açısından önemi ve günümüzde siber yaşamın aile içi iletişime etkisi konuları çeşitli boyutlarıyla irdelenerek bir takım öneriler sıralanmıştır.aile,  iletişim,  aile içi iletişim 
  
Makale Gönder