KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

2. SINIF HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLARININ ALANYAZINDAKİ ÖLÇÜTLERE GÖRE İNCELENMESİ VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
ÖMER CEM KARACAOĞLU 

Araştırmanın amacı alanyazına göre belirlenmiş olan on iki ölçüte göre hayat bilgisi 2. sınıf kazanımlarını değerlendirmek ve kazanımların düzeylerini belirlemektir. Alanyazın incelendiğinde hedeflerde (öğrenci kazanımlarında) olması gereken özellikler ve hedef (kazanım) belirlerken ve yazılırken dikkat edilecek on iki ölçüt; ihtiyaca dayalılık, kenetlilik, tutarlılık, süreklilik, ulaşılabilirlik, davranışa dönüklük, açık-seçiklik, sınırlılık, binişik olmama, genellik, ürüne dönüklük ve bitişiklik olarak belirlenmiştir. Bu ölçütlere göre yapılan değerlendirmelere konu olan kazanımlar için Millî Eğitim Bakanlığı 2018 yılında yayınladığı “Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı” temel alınmıştır. Hayat bilgisi 2. sınıf programındaki 50 kazanım üzerinde çalışılan kazanım çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu çerçevede kazanımlar öncelikle bilişsel, duyuşsal ve devinimsel (psikomotor) alanlara göre incelenmiş, daha sonra kazanım (hedef) belirlerken dikkat edilecek ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Hayat bilgisi programında bilişsel alanın ve duyuşsal alanın oldukça önemsenmiş olduğu, psikomotor alana yeterince yer verilmediği; 50 kazanımdan sadece 1’inin psikomotor alanla ilgili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2009 hayat bilgisi programındaki kazanım ifadelerinde binişik olmama ve sınırlılık ölçütüne uymayan birçok kazanım yer almaktayken 2018 programında sadece iki kazanım arasında binişiklik olduğu belirlenmiştir.

 Kazanımlar,  hayat bilgisi,  hedef yazma ölçütleri 
  
Makale Gönder