KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-2

ANTER KÜLTÜRÜNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN PARAMETRELER ÜZERİNE KISA RAPOR

Dudu Çiner,  Rukive Tıpırdamaz 

Hızla gelişen bitki hücre ve doku kültürleri çalışmaları içinde amer ve/veya polen kültürlerinin özel bir önemi vardır. Bu araştırma alanının başlıca hedefi erkek gametten haploid bitkiler oluşturmaktır. Birçok bitki türüyle yapılan anter kültürü çalışmalarında mikrospordan haploid bitki oluşum oranı oldukça düşüktür ve bu da bu tekniğin bitki ıslahında kullanımını sınırlamaktadır. Anter kültüründe başarıyı etkileyen faktörler donör bitkinin genotipi ve gelişimi, anterlerin gelişme dönemi, anterlere yapılan ön uygulamalar, besin ortamı ve kültür koşulları olarak özetlenmiştir.Anter kültüründe başarıyı etkileyen faktörler,  androgenezis 
  
Makale Gönder