KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA KARMA YÖNTEM ÇALIŞMALARI ANALİZİ: 2005-2015 ARASI
Aslıhan KAROĞLU 

Bu çalışmada öğretim teknolojileri alanında yayınlanan sosyal bilimler atıf indeksi Social Science Citation Index (SSCI) veritabanı kapsamında yer alan dört uluslararası dergideki (Computers & Education, British Journal of Educational Technology, Educational Technology & Society ve Educational Technology Research & Development) Türkiye adresli makalelerde, karma araştırma yönteminin kullanımına yönelik içerik analizi yapılmıştır. Belirtilen dört dergide öğretim teknolojileri alanında 2005-2015 yılları arasında Türkiye’de yapılmış ve araştırma yöntemi olarak “karma yöntem” kullanan çalışmalar belirli değişkenler açısından incelenmiştir. Kapsama dâhil olarak incelenen 112 makaleden 22 tanesinde karma araştırma yöntemi kullanıldığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre karma araştırma yönteminin yer aldığı çalışmaların en çok Computers & Education ve Educational Technology & Society dergilerinde yayınlandığı ortaya çıkmıştır. Çalışmalarda karma araştırma yöntemi kullanılmasının öncelikli gerekçesinin çeşitleme olduğu belirlenmiştir. Karma yöntem araştırmalında en çok sıralı-açıklayıcı desen kullanıldığı ve çalışmaların çoğunun öğretmen adaylarıyla yapıldığı tespit edilmiştir.Karma araştırma yöntemi,  nitel ve nicel araştırmalar,  eğitim teknolojileri,  öğretim teknolojileri,  içerik analizi 
  
Makale Gönder