KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

JOAQUÍN RODRİGO’NUN CİNCO SONATAS DE CASTİLLA PİYANO SONATLARININ FORM, ARMONİK, TEKNİK VE MÜZİKAL AÇILARDAN BENZER VE FARKLI YÖNLERİNİN İNCELENMESİ
Tuğba ÇAĞLAK EKER,  NEZİHE ŞENTÜRK 

Birinci Dünya Savaşı’nın sanat üzerinde, romantizmin abartılı yapısının reddedilerek, gerçeklik, açıklık, yalınlık, arınma gibi kavramların ön plana çıkarıldığı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu düşünceler 1920’lerde neo-klasik hareketin ortaya çıkmasına sağlamıştır. Fransa’daki neo-klasik hareket, zengin bir müzik kültürüne sahip olan İspanya’daki bestecileri de etkilemiş ve İspanya’nın gerilemesine tepki niteliğinde entelektüel bir hareket olarak ortaya çıkan, yazar ve şairlerden oluşan Generacion del ’98’in müzikteki yansıması, bestecilerin yeni bir kompozisyon stili oluşturmasına yol açmıştır. Neo-klasizmi kendi kültürlerine uyarlayarak casticismo akımını yaratan ve sürdüren 98 Kuşağı bestecileri, kendilerinden sonra gelen kuşağı etkileyerek, Generacion del ’27 isimli bir grubun oluşmasına yol açmıştır. 1920’li yıllarda kendini gösteren bu grubun bir üyesi de, milliyetçi duygularının yansıması olarak İspanyol müziği elementleri ile modern besteleme tekniklerini kullanarak bestelediği eserleri ile neocasticismo stilinin temsilcisi olan  Joaquín Rodrigo’dur. Yaşamı süresince çok sayıda eser üreten Joaquín Rodrigo, tanınmış gitar eserlerinin yanında, piyano için yazmış olduğu eserlerle de dikkat çekmektedir. Ancak alanyazın incelendiğinde piyano eğitiminde önemli bir yere sahip olduğu düşünülen piyano eserlerinin yeterince tanınmadığı söylenebilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Rodrigo’nun Cinco Sonatas de Castilla eserini inceleyerek, eserlerin birbirleri ile benzer ve farklı yönlerini tespit etmektir. Betimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bu araştırmada eser incelemesi yapılmış, elde edilen veriler tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.Joaquin Rodrigo,  Sonat,  Piyano sonatı,  Piyano eğitimi,  Neo-klasik 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.013

  
Makale Gönder