KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

ÖĞRETMENLER İÇİN “ÜSTÜN ZEKALI/YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ EĞİTİM YAZILIMI”NIN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ*
Ayşe ALKAN,  Serçin KARATAŞ,  Ayşegül ATAMAN 

Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine ilişkin bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin belirlenmesine yönelik alacakları eğitimin bilgi düzeyine etkisinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel ve deneysel model kullanılmıştır. Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrenciler konusundaki bilgi düzeyini belirlemede betimsel model, eğitim yazılımı aracığı ile verilen eğitimin etkiliğini belirmede öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni öğrenme ortamı bağımlı değişkeni öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri belirleme becerileridir. Deneysel işlem sürecinde öğretmenlere geliştirilen eğitim yazılımı aracılığı ile öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Samsun ili, İlkadım ilçesinde bulunan İlyasköy Türk-İş İlkokulunda görevli 3.sınıfta eğitim veren 8 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda eğitim yazılımının bulunduğu öğrenme ortamı öğretmenlerin akademik başarılarında ve sınıflarında bulunan üstün yetenekli öğrencileri belirleyebilme becerilerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Kontrol grubunda bulunan öğretmenlerin ise akademik başarılarında ve sınıflarında bulunan üstün yetenekli öğrencileri belirleyebilme becerilerinde anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır.Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesi,  Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Yazılım,  Eğitim Yazılımı 
  
Makale Gönder