KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA FOTOĞRAFLARINI YORUMLAMALARI
Adem ÖCAL 

Hava fotoğrafları günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim materyali olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür materyaller öğrencilere kuşbakışı perspektif kazanmalarına yardım etmesi sebebiyle önemlidir. Bu çalışmada ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin hava fotoğraflarını yorumlayabilme becerileri üzerinde odaklanılmış ve öğrencilerin hava fotoğraflarından faydalanma şekilleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma teknikleri kullanılarak ve 10 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin aşina oldukları çevrelere ait hava fotoğrafları kullanılmıştır. Hava fotoğraflarının ilköğretimde kullanılmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular, coğrafya ve sosyal bilgiler eğitiminde mekânsal biliş becerilerinin öğretimine ışık tutacaktır.hava fotoğrafları,  mekânsal biliş,  coğrafya eğitimi,  sosyal bilgiler eğitimi 
  
Makale Gönder