KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (KIRIKKALE ÖRNEĞİ)
Adem ÖCAL,  Süleyman YİĞİTTİR 

x

Günümüzde ders kitapları toplumdaki olumlu değişimi sağlamada kullanılan temel araçlardandır. Tüm dünyada öğrencilere bilgi verme, bilgileri düzenleme, öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlama ve kişilik geliştirme ders kitapları vasıtasıyla yapılabilmektedir. Sosyal bilgiler dersi kitapları, bireyin içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlayacak bilgi, beceri ve değerleri kazandırmayı hedefler.

Bu araştırmada 2004 yılı sosyal bilgiler ders programına uygun 4 ve 5.sınıf ders kitapları hakkında Kırıkkale örneğinde, öğretmenlerin görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ders kitaplarından büyük oranda memnun oldukları tespit edilmiştir.Sosyal Bilgiler,  ders kitapları,  ilköğretim,  değerlendirme,  Kırıkkale 
  
Makale Gönder