KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ VE Hİ&CCEDİL;BİR &CCEDİL;OCUĞUN EĞİTİMSİZ KALMAMASI REFORMU

Nezahat Güçlü,  Mustafa Bayrakçı 

Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim öncelikle bir eyalet ve yerel sorumluluk olmasına rağmen, Federal Hükümetin eğitimdeki rolü son zamanlarda daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Yıllar boyu Kongre eğitimdeki çeşitli problemleri çözmek amacıyla yüzlerce program hazırlamış, ancak bu programların iyi sonuçlar yaratıp yaratmadığıyla ve yerel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığıyla ilgilenmemiştir. Federal Hükümetin eğitim sisteminde başarıyı ödüllendirmek ve başarısızlığı cezalandırmak için üzerine düşeni yapmadığı dile getirilmektedir. Ayrıca, son yıllarda sistemde meydana gelen aksaklıklar, eyaletler arasındaki farklı uygulamalar ve başarı farklılıkları kamuoyunun dikkatini eğitime daha fazla çekmiş ve hükümeti bu konuda kapsamlı bir reform planı hazırlamak zorunda bırakmıştır. Bu reform hareketinin adı “No Child Left Behind Act - Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu” dur. Bu reform hareketi ile eyaletler ve eyaletler içerisindeki okullar arasındaki büyük başarı farkının kapatılması ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan tüm çocuklara eşit eğitim imkanı sunulması hedeflenmektedir. Bu çalışmada Amerikan Eğitim Sistemi tüm yönleriyle ele alınmış, uygulanacak olan eğitim reformunun prensipleri ve getireceği yenilikler incelenmiştir.A.B.D.,  Eğitim Sistemi,  Reform 
  
Makale Gönder