KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKÂ PROFİLLERİ: ORTAOKUL VE LİSE GENİŞ ÖRNEKLEM ÇALIŞMASI
MİNE ÇELİKÖZ,  NADİR ÇELİKÖZ 

Bu araştırmanın genel amacı Türk eğitim sisteminde yer alan ortaokul ve lise öğrencilerinin çoklu zekâ dağılımlarını belirlemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini Türkiye’nin yedi bölgesinden hem devlet hem de özel ortaokul ve liselerde öğrenim gören 4212 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı ve arkadaşları tarafından uzun soluklu çalışmalar sonucu geliştirilen ve geniş bir kitle üzerinde geçerlilik-güvenirlik çalışmaları yapılan “çoklu zekâ” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. İnternet üzerinden online olarak toplanan veriler, SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, ortaokul ve lise öğrencilerinin çoklu zekâ dağılımlarının orta ile yüksek düzey arasında yer aldığı ve sekiz zekâ alanı açısından benzer (orta düzey) bir dağılım sergilediği yönündedir. Düşük ya da çok düşük zekâ alanı bulunmadığı gibi yüksek ya da çok yüksek zekâ alanı da bulunmamaktadır. Bununla birlikte en yüksek zekâ alanı sözel-dil, ikinci matematik-mantık ve üçüncü de bedensel zekâ alanıdır. Öğrencilerin sekiz zekâ alanı içerisinde nispeten daha düşük olan zekâ alanları ise sırasıyla; içsel, görsel ve doğacı zekâ alanlarıdır. Ayrıca öğrencinin kız ya da erkek olması, okulun ortaokul ya da lise olması ve okulun devlet okulu ya da özel okul olmasına göre öğrencilerin baskın zekâ alanları da farklılaşmaktadır.Türk eğitim sistemi,  Ortaokul,  Lise,  Cinsiyet,  Profil  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.012

  
Makale Gönder