KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-1

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMENLERİN PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRENMEYE İLİŞKİN BİLGİLERİNE VE PROJE YAPMA YETERLİKLERİNE ETKİSİ: ÖPYEP ÖRNEĞİ
Fatma ÖNEN,  Hatice MERTOĞLU,  Mehpare SAKA,  Ayla GÜRDAL 

Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın ilk bölümünde hizmet içi eğitime (HtE) katılan öğretmenlerin, HÎE eğitim öncesi ve sonrasında proje ve proje tabanlı öğrenmeye (PTÖ) ilişkin bilgilerinin neler olduğunun; ikinci bölümünde ise HtE sonrasında öğretmenlerin proje yapma yeterliği kazanıp kazanamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya farklı illerden 120 öğretmen katılmış, ancak değerlendirmeye 104 öğretmen alınmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenler 6 farklı alandandır. Araştırmaya katılan öğretmenlere HtE öncesi ve sonrasında, araştırmacılar tarafından hazırlanmış beş açık uçlu soru sorulmuştur. Açık uçlu sorular yardımıyla öğretmenlerin proje ve PTÖ’ye ilişkin bilgilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Açık uçlu soruların analizi nitel veri analiz yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın ikinci bölümünde öğretmenlere proje uygulaması yaptırılmış ve uygulama sonrasında toplanan raporlar değerlendirilerek, öğretmenlerin proje yapma yeterliği kazanıp kazanamadığı belirlenen kriterler doğrultusunda tespit edilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünden elde edilen sonuçlara göre, HtE sonrasında proje ve PTÖ’ye ilişkin açıklama yapan öğretmen sayısında ve yapılan açıklamalarda artış olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünden elde edilen sonuçlara göreyse, öğretmenlerin bir bölümünün proje yapma yeterliği kazandığı, bir bölümünün ise bu konuda eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir.Hizmet İçi Eğitim,  Proje,  Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ),  Öğretmene Proje Yaptırma Eğitimi Projesi(ÖPYEP) 
  
Makale Gönder