KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-3

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ LİSANS AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE SINAVLARI İLE İLGİLİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ALGILARI
Nesrin ERTÜRK 

Bu çalışma özel bir ünivesitede lisans 1.sınıf öğrencilerinin almak zorunda oldukları, Akademik Amaçlı İngilizce dersi için hazırlanan sınavların geçerlilik ve güvenirliğinin araştırıldığı bir eserdir. Çalışmayı alandaki diğer eserlerden ayıran özelliği ise, bu sınavları alan öğrencilerin de veri sağlayıcısı olarak çalışmaya dâhil olmalarıdır. Çalışmanın ana araştırma sorusu hazırlanan testlerin ne derece geçerli ve güvenilir olduğudur. Çalışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretim elemanları, çalışmanın bir diğer hedefi testleri hazırlayan ve cevaplandıran bu iki grubun görüşlerini kıyaslamak olduğu için, Likert tarzı bir anket doldurmuşlardır. Çalışmaya 19 öğretim elemanı ve 111 lisans öğrencisi katılmıştır. Analizler Kruskal-Wallis ve ortalamalar kullanılarak SPSS ile yapılmıştır. Sonuçlar testlerde bazı olası sorunları ortaya çıkartırken, anketteki birçok maddede de öğrenci ve öğretim elemanları arasında istatistiksel farklılıklar belirlemiştir.ölçme,  değerlendirme,  geçerlilik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder