KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ABD VE KANADA’DA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuncay Canbulat,  Görkem Avcı,  Selma Sipahi 

Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili ABD ve Kanada’da hazırlanmış tezlerin değerlendirilmesidir. Araştırma analitik araştırma modelindedir. Araştırma verileri doküman inceleme kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın veri kaynağı, “Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında yapılmış ve Proguest merkezine ulaştırılmış 153 lisansüstü tezden oluşmakta olup, tezlerin değerlendirilmesi Kırcaali-İftar’ın (2005), Gay ve Airasian’dan (2000) uyarladığı, “Sosyal Bilimler Araştırmalarını Değerlendirme Ölçütleri Formu” ndan yararlanılarak yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre yurtdışında Sosyal Bilgiler Eğitimiyle ilgili yoğun olarak “öğretim programı-kitap-kişi inceleme”, “vatandaşlık eğitimi, küresel eğitim, öğretmen yetiştirme” konularının çalışıldığı belirlenmiştir. Özellikle dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen araştırmacıların insan hakları, vatandaşlık eğitimi, barış eğitimi gibi insanlığın geleceğini etkileyecek konuları çalıştığı belirlenmiştir. Bu anlamda Türkiye’deki çalışma konularının gözden geçirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçların; Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yurtdışı araştırmalara bilimsel bakış açısı getireceği ve Türkiye’de yapılacak araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.sosyal bilgiler eğitimi,  abd ve kanada hazırlanmış tezler,  sosyal bilgiler araştırma konuları 
  
Makale Gönder