KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

TÜRKİYE’DEKİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’ NDEKİ ORTA OKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDA BULUNAN ORAN VE ORANTI PROBLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI
Lütfi İNCİKABI,  Hartono TJOE 

Bu çalışma, Türkiye’ de ve Amerika’ da bulunan matematik ders kitaplarındaki oran ve orantı konusunu içeren problemlerin benzerlikler ve farklılıklar bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır. 6. ve 7. sınıf ders kitaplarındaki bu problemler, matematiksel özellikleri, içeriksel özellikleri ve performans özellikleri bakımından içerik analizine tabii tutulmuştur. Birleşik Devletler’ deki kitaplarla kıyaslandığında, Türkiye’ deki ders kitapları 1) daha çok sadece matematiksel terimler kullanan problemler içermekte ama daha az gerçek hayat uygulalmaları içeren poblemlere yer vermekte, 2) daha çok uygulama ve muhakeme gerketiren problemler içermekte ama daha az bilme bilişsel alanı vurgulanmakta ve 3) açıklamalar ve çözüm süreçleri daha çok vurgulanmakata ama teknoloj kullanımını gerektiren hiçbir problem kullanmamaktadır.Genel olarak, Birleşik Devletler’ deki ders kitaplarının daha az çok adımlı problemler içerdiği ve daha düşük matematiksel ve bilişsel yeterlikler gerektiren problemlerle donatıldığı görülmüştür.matematik ders kitapları,  oran ve orantı,  Türkiye,  Birleşik Devletler 
  
Makale Gönder