KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSLERİNDEKİ FİZİK KONULARINA KARŞI TUTUMLARI

Aykut Emre Bozdoğan,  Metin Demir 

Bu araştırmada 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin fizik konularına karşı tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket 6., 7. ve 8. sınıflardaki fizik konuları için ayrı ayrı hazırlanmış toplam 33 maddeden ibaret olup 6. , 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 172 erkek, 165 kız toplam 337 öğrenciye Mayıs 2003’te uygulanmıştır. Araştırma uzman görüşleri ışığı altında, eğitim ve öğretim imkanları, öğretmen ve öğrenci sayıları göz önüne alınarak Kırşehir il merkezindeki ilköğretim okulları arasından seçilen 9 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan problemlere yönelik toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS
(Sitatistical Packet for Social Sciences) programından yararlanılmış ve frekans(f), yüzde(%), ve Tek Yönlü Varyans
Analizi (One-Way ANOVA) yöntemleri ile yorumlanmıştır.


Araştırma 2 önemli sonucu ortaya koymuştur. Bunlardan birincisi; sınıf düzeyinin artmasıyla, ilköğretim fen bilgisi derslerindeki fizik deneylerine karşı öğrencilerin tutumlarında bir azalma görülmesidir. İkincisi ise farklı eğitim-öğretim ve öğretmen-öğrenci sayılarına göre sınıflandırılan okullarda öğrenim gören öğrencilerin tutumlarında değişiklik görülmesidir.Fen öğretimi,  Fizik Alanına Yönelik Tutumlar,  Sosyo-ekonomik Düzey 
  
Makale Gönder