KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

KARNİTİN VE KREATİN YÜKLEMESİNİN KAYAKLI KOŞUCULARDA 5 KM KLASİK VE 10 KM SERBEST STİL
YARIŞMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Ebru Çetin 

Bu araştırma, karnitin ve kreatin kullanımının 13-16 yaş grubu kayaklı koşu sporcularının mesafe yarışma performansına olan etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.


Çalışmaya katılan denekler (12 erkek, 6 bayan gönüllü sporcu) kontrol, kreatin ve karnitin olmak üzere 6’şar kişilik üç gruba ayrılmıştır. Her üç grup yükleme yapılmadan 2 gün önce Erciyes kayak merkezinde 5 km Klasik ve 10 km Serbest Türkiye Şampiyonası yarışmalarına katılmışlardır. Yarışmanın sonrasında gruplar 2220 m yükseklikteki kayak merkezinde konaklamaya ve yarışma pistindeki kayaklı çalışmalarına ilaç yüklemesiyle beraber devam etmiştir. Karnitin grubuna 7 gün süresince günde 2 gr karnitin 3 doza bölünerek tablet şeklinde, kreatin grubuna ise yine 7 gün süreyle günde 20 gr kreatin 4 doza bölünerek, meyve suyu ile karıştırılarak verilmiştir. Kontrol grubu herhangi bir uygulama yapılmadan diğer gruplarla birlikte kayaklı çalışmalara katılmıştır. 7 günlük yüklemeden 1 gün sonrasında gruplar yaklaşık aynı hava ve kar koşullarında tekrar aynı pistte 5 km klasik ve 10 km serbest kulüpler arası Türkiye Şampiyonası yarışmalarına katılmışlardır.


Araştırmada elde edilen bulgular, SPSS paket istatistik programıyla, bağımlı gruplarda 3x2 tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (Repeated Measure Analysis of Variance) ile hesaplanmıştır.


Sonuç olarak 10 km serbest yarışmalarında kontrol grubu % 9,9, karnitin grubu % 10,5 , kreatin grubu ise % 12,9 gelişim gösterirken 5 km klasik yarışmalarında ise kontrol grubu %14,37, karnitin grubu %12,31 ve kreatin grubuda %10,55 gelişim göstermiş, ancak ilaca bağlı olarak gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.Kayaklı koşu,  kreatin,  karnitin 
  
Makale Gönder