KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROJE YAKLAŞIMI

Mücahit Coşkun 

Dersler; öğretmenler tarafından öğrenciyi aktif kılan, yaratıcılığını zorlayan, problem çözme becerisini geliştiren, bilgilerini gündelik yaşamıyla ilişkilendirebilen, kendine güvenmesini ağlayan öğretim ortamlarına dönüştürülmelidir. Aksi hâlde öğrenci öğrendiklerini kısa sürede unutacak ve kalıcı öğrenme gerçekleşmeyecektir. Her alanda olduğu gibi Coğrafya öğretiminde de kalıcı öğrenmeyi öğretmen doğru ve yerinde kullanılan; yöntem, teknik ve araç-gereç tercihiyle sağlayacaktır. Bu çalışma; projeyi, proje türlerini ve Coğrafya öğretiminde proje çalışmasına yönelik bir örneği kapsamaktadır.Proje,  proje öğretimi,  proje metodu,  Coğrafya öğretimi 
  
Makale Gönder